Tuesday, March 22, 2011

Twisted 11.0.0pre1 released -- please test

Intrepid Twisted developers and users: from Cambridge, Massachusetts I am pleased to announce the arrival of Twisted 11.0.0 pre-release 1.

Please download the pre-release tarballs and test away!

Highlights include:


  • a new templating system in Twisted Web, "twisted.web.template", derived from Divmod Nevow.
  • improved behavior of subprocess spawning on FreeBSD.
  • the 'twistd mail' plugin now uses the endpoints API, providing a more consistent command line and compatibility with endpoint plugins.
  • twisted.plugin no longer emits a confusing traceback when it can't write a cache file.
For more information, see the NEWS file.

2 comments:

Hoa Phat said...

Bàn Làm Việc Văn Phòng của Nội 256 đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn đưa uy tín, trách nhiệm, chăm sóc khách lên hàng đầu và cũng không quên chau chuốt chất lượng từng ngày để có thể mang lại cho khách hang những sản phẩm bàn làm việc văn phòng giá rẻ tối ưu nhất trên thị trường. Bàn làm việc của nhân viên tại văn phòng rất quan trọng đóng vai trò chủ đạo, vì nơi đây diên ra tất cả các hoạt động của nhân viên tại văn phòng. Cũng là một trong những yếu tố tạo không gian thoải mái cho nhân viên trong công việc tại văn phòng để đạt năng suất công việc cao cho nên chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm những bàn văn phòng hcm các loại đáp úng tùng nhu cầu của người dùng. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn ngoài việc chọn bàn chọn tủ bố trí không gian làm việc thì bạn không nên quên lựa chọn cho mình mẫu ghe van phong chuyên dùng cho văn phòng công ty nhung phải có phần kết hợp đồng dều giưa bàn làm việc tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên trong thòi gian làm việc tại văn phòng.

visa said...

le phi xin visa trung quoc 2018
bang gia visa trung quoc 2018
phi lam visa trung quoc 2018
huong dan tu lam visa trung quoc
thu tuc xin visa di trung quoc cong tac